تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390. - فروش منابع کاردانی به کارشناسی رشته آبیاری 90،جزوات کاردانی به کارشناسی آبیاری1390:

فروش منابع کادانی به کارشناسی رشته آبیاری
سازمان سنجش اعلام کرد :
- زبان عمومی
2- ادبیات فارسی
3- معارف اسلامی
4-ریاضیات
5- هیدرولیك
6- آبیاری
7- زهکشی کاربردی
8- نقشه برداری و تسطیح
9- دفترچه های كنكور کاردانی به کارشناسی آبیاری

زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی+کتاب

ادبیات فارسی:
جزوه ادبیات فارسی+کتاب

معارف اسلامی:
جزوه معارف اسلامی+کتاب

ریاضیات:
جزوه ریاضیات+کتاب

هیدرولیك مقدماتی:
جزوه هیدرولیك مقدماتی+کتاب

آبیاری:
جزوه آبیاری+کتاب

زهکشی کاربردی:
جزوه زهکشی کاربردی+کتاب

نقشه برداری و تسطیح:
جزوه نقشه برداری و تسطیح+کتاب

مجموعه سوالات كاردانی به کارشناسی آبیاری جواب تشریحی

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور


برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته