تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390. - فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی 90:

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی
جزوه گیاهشناسی عمومی.شیمی.زراعت.باغبانی.آب یاری.و خاکشاسی.گیاه پزشکی.ماشین های کشاورزی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی
جزوه ریاضیات.رسم فنی.ماشین های کشاورزی.ساختمان و روش کار موتور.شناخت و کاربرد تراکتور

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوه زبان تخصصی.میوه کاری.خاکشناسی و گیاه شناسی.ازدیاد نباتات.فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت.سبزیکاری و گل کاری

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
جزوه ریاضیات.۳ .فیزیک.شیمی مواد غذایی.۲.میکروبیولوژی.۲.اصول نگهداری مواد غذایی.تکنولوژی مواد غذایی.۲.

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826   کرمی و کاردان

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته