تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390. - فروش منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی،جزوات کاردانی به کارشناسی صنایع غذایی90:

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
جزوه ریاضیات
جزوه فیزیک
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه میکروبیولوژی
جزوه اصول نگهداری مواد غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی
+مجموعه سوالات آزمون

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته